Dekking av utgifter til cuper

Hovedregel:

- Klubben dekker utgifter til 1 turnering pr. år (for eksempel Bø Sommarland Cup eller en cup i Danmark)

- Klubben dekker påmeldingsavgiften + 2 A-pass (trener + lagleder)

- Reisekostnader dekkes ikke

- Ved spesielle behov kan det søkes om at klubben dekker avgiften for en ekstra person. Da må det i tilfelle søkes spesielt til styret

Ved utlegg må skjema for dekning av utgifter fylles ut og leveres sammen med bekreftelse/dokumentasjon på utleggene.


Levert av IdrettenOnline