Garderober

På idrettshuset er det garderober som er tilgjengelig for bruk. Lag internt i klubben avtaler bruk av garderober med sportslig utvalg. Bortelag som kommer til Birkenesparken og ønsker tilgang på garderober, avtaler direkte med hjemmelagets kontaktperson i FIKS.