Politiattest

Fotballgruppa støtter seg til Norges Idrettsforbunds mål om at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. 

Det innebærer blant annet at alle som som utfører oppgaver i klubben, som innebærer ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming SKAL fremvise politiattest for politiattestansvarlig i fotballstyret og i hovedstyret. 

Politiattest SKAL fremlegges før man kan starte sitt verv i klubben.


Hvordan søke om politiattest?

For å søke om politiattest må man ha en bekreftelse på formålet med søknaden. Det er viktig at formålsbeskrivelsen er utfylt og at fotballgruppas leder har signert bekreftelsen. 

Formålsskjemaet finner du HER


  1. Skriv ut formålsbekreftelsen og fyll ut navn og fødselsnummer.
  2. Scann dokumentet og lagre på din PC.
  3. Gå inn på Politiets nettsider for politattester www.politi.no/tjenester/politiattest
  4. Logg inn med BankID eller MinID.
  5. Følg stegene på nettsiden, last opp formålsbekreftelsen og send inn søknaden.

OBS!

  • Det kan være opptil 3 uker behandlingstid, så vær ute i god tid.
  • Svaret på søknaden blir enten sendt pr post eller i Digipost.


Hva skal jeg gjøre når jeg har fått politiattesten?

  • Politiattesten skal først vises personlig til politiattestansvarlig i Fotballgruppa. Kontaktinfo finner du HER
  • Så skal den vises personlig til politiattestansvarlig i Birkenes ILs Hovedstyre. Fotballgruppas ansvarlig hjelper deg med dette.


Det er først når søknaden er vist og godkjent av de to politiattestansvarlige at du kan starte ditt verv i klubben.