BUA - vår egen utstyrsbutikk i Birkenesparken

På baksiden av idrettshuset, finner du BUA. Det er vår egen butikk hvor du får kjøpt klubbtøy og treningsutstyr til gunstige priser. 

Åpningstider
Hver tirsdag kl 17:00 - 18:30 (fra ca. uke 14 på våren t.o.m. uke 44 på høsten)


Dersom det er spørsmål ang. BUA eller om lag internt i klubben trenger utstyr, tar dere kontakt med Materialforvalter i fotballstyret

Kontaktinfo