Klubbens beredskapsplan

Fotballgruppas beredskapsplan omfatter hva vi gjør ved skader, ulykker, og andre uønskede hendelser som mistanker om seksuelle overgrep, psykisk eller fysisk vold rammer våre medlemmer.

Klubbens beredskapsplanen og etiske retningslinjer er beskrevet i sin helhet i klubbhåndboka som kan leses på våre nettsider. 


Ved skader

 • Foreta nødvendig førstehjelp.
 • Ring 113 ved behov for akutthjelp
 • Ved behov meldes skaden til Idrettens Helsesenter (egen link på forsiden)
 • Alvorlige skade meldes klubbens sportslige leder og/eller fotballgruppas styreleder (se kontaktinfo på nettsidene)


Ved mistanke om psykiske, fysiske eller seksuelle overgrep

 • Melde fra til styreleder eller andre styremedlemmer i fotballgruppa (se kontaktinfo på nettsidene)
 • Politiet skal varsles direkte dersom
  • Hendelsen nettopp har skjedd, slik at man har mulighet til å sikre bevis
  • Man frykter at noen er i umiddelbar fare for vold eller overgrep
  • styret ikke håndterer saken ihht beredskapsplanen


Uønskede hendelser

Dersom du har opplevd eller vært vitne til en uønsket hendelse, kan du varsle om det via NFF sin varslingsportal. Her kan du varsle anonymt om du ønsker det. 

NFFs Varslingsportal