Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Det er svært viktig for fotballgruppa at klubben oppfyller NIF sitt krav om politiattest på alle våre trenere og lagledere. Barn og ungdom, samt foreldre skal føle seg trygge på at trenere og lagledere som de møter i klubben vår har plettfri vandel.

Dette innebærer at samtlige trenere og lagledere i klubben fremlegge godkjent politiattest før de kan starte i sitt verv.


Hvordan søke om politiattest?

For å søke om politiattest må man ha en bekreftelse på formålet med søknaden. Det er viktig at formålsbeskrivelsen er utfylt og at fotballgruppas leder har signert bekreftelsen. Skjemaet finner du her  

1.      Skriv ut formålsbekreftelsen og fyll ut navn og fødselsdato.

2.      Scann dokumentet og lagre på din PC.

3.      Gå inn på https://www.politi.no/tjenester/politiattest og logg inn med BankID/Min ID eller lignende og følg stegene som er beskrevet og trykk send søknad.  


Det kan være opptil 3 ukers behandlingstid på politiattestene, så vær ute i god tid. 

OBS! Svaret på søknaden blir enten sendt pr post eller i Digipost.

NB! Når du får svar på søknaden skal den vises personlig for politiattestansvarlig i idrettslaget.

Det er først når søknaden er vist og godkjent av politiattestansvarlig i idrettslaget at du kan starte i ditt verv i klubben.


Levert av IdrettenOnline