SPORTSLIG UTVALG

SPORTSLIG LEDER
RUNE IMENES
runeimenes@gmail.com
TLF: 982 16 812

TRENERVEILEDER
TROND ENDRESEN
trond.endresen@ahlsell.no
TLF: 905 33 513

REKRUTTERINGSANSVARLIG
ANETTE HANGELAND
mail@mail.com
TLF:

BARNEFOTBALLANSVARLIG
TONE MOLLESTAD
tone.mollestad@gmail.com
TLF: 900 90 595

UNGDOMSFOTBALLANSVARLIG
VIDAR HORNNES
vhornnes@hotmail.com
TLF: 975 65 410