Sportslig Utvalg

Audun Rislaa

Sportslig leder
Telefon: 479 09 619
e-post: audun1661@gmail.com

Vidar Hornnes

Ungdomsfotballansvarlig
Telefon: 97565410
e-post: vhornnes@hotmail.com

Tone Mollestad

Barnefotballansvarlig
Telefon: 900 90 595
e-post: tone.mollestad@gmail.com

Anette Hangeland

Rekrutterings- og jentefotballansvarlig
Telefon:481 31 566
e-post: ahange@hotmail.com