Fotballstyret

Kjetil Aamlid

Leder
Telefon: 971 30 681
e-post: kaa@birkenes-sparebank.no

Audun Rislaa

Sportslig leder
Telefon: 479 09 619
e-post: audun1661@gmail.com

Odd Ragnar Helleland

Kasserer
Telefon: 932 34 246
e-post: orh@birkenes-sparebank.no

Siw Tobiassen

Arrangementsansvarlig
Telefon: 990 17 641
e-post: siw-karl@outlook.com

Hege Eikenes

Materialforvalter / Innkjøp
Telefon: 951 20 610
e-post: eikenes77@gmail.com

Jonas Sundtjønn

Dommeransvarlig
Telefon: 902 48 210
e-post: jonasss99@hotmail.com

Aud Helen Flaa

Dugnadsansvarlig
Telefon: 906 84 201
e-post: audhelenflaa@gmail.com

Anette Aas-Hansen

Sekretær
Medlems- og politiattestansvarlig
Telefon:971 86 550
e-post: anetteaash@gmail.com