INFO TIL BESØKENDE I BIRKENESPARKEN

VELKOMMEN TIL BIRKENESPARKEN

Utover høsten arrangeres det seriekamper i barne- og ungdomsfotballen for årsklassene under 20 år. For at vi skal kunne arrangere kamper i trygge rammer i tråd med myndighetens og Fotballforbundets Korona-restriksjoner, ber vi om at alle besøkende, både hjemme- og bortelag og publikum viser hensyn.   

Vi har kun lov til å ha maks 200 personer i Birkenesparken samtidig. Vi oppfordrer derfor utenforstående som ikke er involvert i kamp til å velge alternativ rute utenom Birkenesparken når det foregår flere parallelle fotballkamper. Dette gjelder spesielt mandager og onsdager mellom kl 16.30-19.30. Det er satt opp sperrebånd, skilting og info rundt i anlegget og vi ber om at dette respekteres.

 

I Birkenesparken gjelder NFF sine KORONAVETTREGLER

 

BORTELAG SOM KOMMER TIL BIRKENESPARKEN

  • Lagleder for Birkeneslaget vil ta kontakt med dere i forkant av kampen. 
  • Ha ferdig utfylt skjema med navn og telefonnummer på deres spillere, støtteapparat og publikum klart før ankomst. Skjema leveres til lagleder for Birkeneslaget ved ankomst. 
  • Vi tillater publikum på kampene, men ber dere begrense det til maks 1 forelder/foresatt pr spiller.
  • All parkering skal skje på grusbanen ved klubbhuset. 
  • Vent ved skiltet «inngang fotballkamp» til dere blir møtt av lagleder for Birkeneslaget, - som følger dere til banen. 
  • Vi ber dere ankomme anlegget samlet. Avtal eventuelt med lagleder på Birkeneslaget i forkant når dere kommer. 
  • Hjemmelag, bortelag og publikum har egne soner på banen. Disse sonene skal overholdes. 
  • 1-meters reglen gjelder for alle som ikke er på banen og spiller kamp. 

Levert av IdrettenOnline