Valgkomiteens oppgave er finne og innstille kandidater til ulike verv i fotballgruppas styre. Valgkomiteen legger fram sin innstilling på fotballgruppas årsmøte. Ta kontakt med en av valgkomiteens medlemmer, dersom du har tips om en kandidat du mener bør vurderes til et verv i styret.

Fotballgruppas valgkomite

John Magne Røynås

Leder av valgkomiteen
Telefon: 957 31 080
e-post: johnsenforever@hotmail.com

Lisa Håbesland

Valgkomitemedlem
Telefon:958 63 558
e-post: lisach93@hotmail.com

Maiken Kristiansen

Valgkomitemedlem
Telefon: 908 34 799
e-post: m.a.i.k.e.n@hotmail.com

Synnøve Greibsland Flakk

Valgkomitemedlem
Telefon: 472 57 113
e-post: