Fotballgruppas årshjul

Fotballgruppa har gjennom året en del faste gjøremål, arrangementer og andre oppgaver. I årshjulet er det listet opp de viktigste hendelsene og gjøremålene i løpet av et år. 


Januar

 • Påmelding av lag til seriespill (senior og ungdomfotball)
  • Klubben informerer aktuelle trenere og lagledere i god tid
  • Frister for påmelding ligger på NFF Agder sine nettsider
 • Treninger for de fleste årsklasser starter opp.


Februar

 • Påmelding av lag til seriespill forsetter (barnefotball)
  • Klubben informerer aktuelle trenere og lagledere i god tid
  • Frister for påmelding ligger på NFF Agder sine nettsider
 • Trener og lagledermøte
  • Obligatorisk for alle alle trenere og lagledere i klubben
  • Infomøte i forkant av årets sesong
  • Klubben sender ut info om dato, klokkeslett og sted


Mars

 • Seriespill (vårsesong) starter for en del lag i senior og ungdomsfotballen
 • Trenerkurs (NFF Grasrottrenerkurs)
  • Gjennomføres av klubbens trenereveiledere
  • Kan variere litt når det gjennomføres
 • Treneforum (v/behov og kapasitet) 
  • Sportslig utvalg inviterer klubbens trenere og lagledere til treneforum
  • Her tas det opp nyttige temaer som kan brukes i treningshverdagen 
  • Kan både være en teoretisk, diskusjon, erfaringsutvekslingsseanse og/eller en praktisk seanse på treningsfeltet.  


April

 • Seriespill (vårsesong) starter for de fleste lag i barnefotballen


Mai

 • Seriespill for alle årsklasser
 • Invitasjon til fotballtrening for knøttefotball
  • Knøttefotball er for de som fyller 6 år og skal begynne på skolen til høsten 
 • Foreldremøte for knøttefotball (6-åringene)
  • Informasjonsmøte for foreldrene
  • Litt om klubben, hvordan vi er organisert og hvordan vi tenker å legge opp fotballaktiviteten for barna
  • På møtet er vi også avhengig av at foreldre melder seg som foreldretrenere og lagledere
 • Påmelding til Tine Fotballskole starter
  • Klubben informerer ut til alle aktuelle medlemmer når påmeldingen er åpen


Juni

 • Seriespill for alle årsklasser
 • Tine Fotballskole
  • Arrangeres som hovedregel først mandag, tirsdag, onsdag i skolens sommerferie
  • Fotballskolen er 3 dager med fotballgøy og moro, under ledelse av flinke instruktører og sunn og god idrettsmat
  • Fotballskolen er åpen fra det året de fyller 6 år til det året de fyller 12 år. 
  • Klubben legger ut mer info når arrangementet nærmer seg og holde de påmeldte oppdatert  
  • Påmeldingen til fotballskolen lukkes 1 uke før arrangementet 


Juli

 • Lav aktivitet pga ferietid. Noen lag velger å trene. 


August

 • Oppstart av treninger for knøttefotball (6-åringene)
  • Informasjon om oppstartsdato og klokkeslett sendes ut fra klubben
 • Birkelandsdagene (Delemarkedet i Birkenesparken)
  • Fotballgruppa er medarrangør, sammen med skiskyttergruppa og Agder Motorhistoriske Klubb (AMK)
  • En av klubbens viktigste dugnadsdager i løpet av året
 • Seriespill (høstsesong) starter for alle aldersklasser


September

 • Seriespill for alle årsklasser
 • Trenerkurs (NFF Grasrottrenerkurs)
  • Gjennomføres av klubbens trenereveiledere
  • Kan variere litt når det gjennomføres
 • Treneforum (v/behov og kapasitet) 
  • Sportslig utvalg inviterer klubbens trenere og lagledere til treneforum
  • Her tas det opp nyttige temaer som kan brukes i treningshverdagen
  • Kan både være en teoretisk, diskusjon, erfaringsutvekslingsseanse og/eller en praktisk seanse på treningsfeltet.  


Oktober

 • Seriespill avsluttes for de fleste aldersklasser


November

 • Seriespill avsluttes for enkelte aldersklasser
 • Pokalfest for barne- og ungdomsfotballen
  • Da gjør vi litt ekstra stas på alle som har spilt fotball gjennom en lang sesong
  • Deltakerpremier til alle i barnefotballen
  • Ungdomsfotballen kårer årets spillere og toppscorere
 • Fotballbankett
  • Senior, junior og de eldste ungdomslagene inviteres til bankett
  • God mat, pent kledd og kåringer av årets spillere, toppscorere og Fair-Play-prisvinnere


Desember

 • Lite aktivitet. Noen lag velger å trene.