POLITIATTEST

Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest). 


Det er svært viktig for fotballgruppa at klubben oppfyller NIF sitt krav om politiattest på alle våre trenere og lagledere. Barn og ungdom, samt foreldre skal føle seg trygge på at trenere og lagledere som de møter i klubben vår har plettfri vandel.

Dette innebærer at samtlige trenere og lagledere i klubben fremlegge godkjent politiattest før de kan starte i sitt verv.


Hvordan søke om politiattest?

For å søke om politiattest må man ha en bekreftelse på formålet med søknaden. Det er viktig at formålsbeskrivelsen er utfylt og at fotballgruppas leder har signert bekreftelsen. Skjemaet finner du her  

1.      Skriv ut formålsbekreftelsen og fyll ut navn og fødselsdato.

2.      Scann dokumentet og lagre på din PC.

3.      GÅ INN PÅ: https://www.politi.no/tjenester/politiattest, LOGG INN MED BANK ID/MIN ID EL. OG FØLG STEGENE SOM BESKREVET


Det kan være opptil 3 ukers behandlingstid på politiattestene, så vær ute i god tid. 

OBS! Svaret på søknaden blir enten sendt pr. post eller i Digipost.

NB! Når du får svar på søknaden skal den vises personlig for politiattestansvarlig i BIL FOTBALL OG I idrettslaget.

Det er først når søknaden er vist og godkjent av politiattestansvarligE at du kan starte i ditt verv i klubben.
POLITIATTESTANSVARLIG
ANETTE AAS-HANSEN
anetteaasha@gmail.com
TLF: 971 86 550