DOMMER

DOMMERANSVARLIG (KAMPOPPSETT, DOMMEROPPSETT MM)
KENT-ARILD LUDVIKSEN
sifjord@hotmail.com
TLF: 481 92 685

KASSERER (DOMMER REGNINGER)
ODD RAGNAR HELLELAND
odd.ragnar.helleland@birkenes-sparebank.no
TLF: 932 34 246