En hilsen til Trond fra Teddy!

Postet av Birkenes IL - Fotball den 24. Apr 2023

Trond Endresen i aksjon som trener (foto: BirkenesAvisa)


Trond Endresen har annonsert at 2023 blir hans siste som trener. Han startet trenergjerningen i 1995 og med kun 1 års opphold, vil han i år fullføre sitt 27. år som trener. Det er imponerende og blir lagt merket til langt utenfor klubbens grenser. 

Teddy Moen, Generalsekretær i Norsk Trenerforening har sendt Trond en hilsen som vi ønsker å dele. 

Trond Endresen har vært en stor ildsjel i Birkenesfotballen i en årrekke. Slik kan en ikke ta for gitt i dagens idrettsorganisering, og derfor er det avgjørende at lokalsamfunnet anerkjenner et slikt engasjement! 

Det kan inspirere og få flere med på å heie på ildsjelene.

For uten disse vil idretten fort kunne død ut, og da blir lokalsamfunnet langt fattigere! 

Trond er fotballtrener og elsker fotballen. Hans store kjærlighet har vært synlig og sterkt lokalt i mange år. Vi som har sett han i aksjon, er blitt vekket av hans iver og glød over mange år. Han har hatt evnen til å løfte barn og ungdommer på en konstruktiv måte! Og vi har sett utvikling på ferdigheter, fysikk og det mentale!

Vi håper han vil fortsette sitt trenervirke BIL i mange år som kommer!  Han er gull verd og en sann rollemodell som norsk fotball verdsetter og anerkjenner!

Takk for at du velger å bruke så mye tid som frivillig!

 - Teddy Moen